Фактури за налични активи при преминаване по ДДС Въпрос на starovino 1045 видян

При преминаване на фирма по ДДС искам да вкарам фактури за налични дълготрайни активи с дата от 2012 г. ЗДДС позволява до 5 г., но програмата ми извежда съобщение "разликата между датата на документа и месеца на постъпване в дневниците по ДДС е по-голяма от 12 месеца". В общия случай е така, но има ли начин при вкарване на фактури за налични активи преди датата на регистрацията това съобщение да е само предупредително.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-12-04 3 - Беше ли полезен отговорът?
Използвайте документ Опис на наличните активи с тип -ОПА и име на файла:OpisDDSreg.xls.
Стъпките за въвеждане са следните:
1.От поле Описание на актива се извикват дълготрайните активи от екран Аналитични признаци.
2.В поле Вид от падащо меню се избира видът на документа. Попълват се също номер и дата на издаване.
3.От поле Контрагент Insert се извиква доставчика.
4.Документът се записва с F8.

Важно! За да се изведе описът в Справка-декларацията по ДДС, е необходимо преди извеждане на справката да се маркира отметка Включи описите за регистрация по ДДС (док. тип -ОПА).
Повече подробности можете да видите в помощната информация към документа.

Добави отговор