Фактури Инвойс Износ и Внос Въпрос на FTM 306 видян

В предишните версии на програмния продукт наличието на бланки за фактури инвойс беше изключително удобно за работа - защо не ги добавите? Предвидили сте при покупките и продажбите на стоки, материали и услуги във валута да се използа стандартната бланка на фактура, но това е неудачно особено при случаи на голям документооборот. Моля огговорете дали ще добавите индойсите

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-11-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
Предложенията свързани с програмен продукт Плюс Минус 7 се отправят на имейл sofia@plusminus.com.

Добави отговор