Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2209 видян

Как да осчетоводя ф-ра продажба, в която имам облагаема стойност 1000 лв. и освободена доставка 300 лв. ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 2 - Беше ли полезен отговорът?
Трябва да използвате фактура-продажба с търговска отстъпка. В полето Дан.Осн. попълнете 1000, а в полето ОД и ОСВ.ВОП попълнете 300. По този начин, сумите ще отидат в съответните колони в дневник Продажби по ДДС.

Добави отговор