Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1778 видян

При издаване на фактура от Плюс-Минус в полето Сметка ми се извежда банкова сметка, която съм заложил в параметрите на текущата фирма, но за кокретния Клиент бих искал да посоча друга банкова сметка, за да ми бъде преведена сумата по нея. Може ли да се направи това и как?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 2 - Беше ли полезен отговорът?
Щраквате два пъти върху самата банкова сметка и излиза екрана с аналитичните признаци. Избирате си нужната банкова сметка, и тя ще се попълни в документа. Само трябва да се има предвид, че при повторно отваряне ще се изведе сметката от параметри на фирмата, а не тази, която сте избрали ръчно. Има разработена специална фактура, в която могат да се избират различни банкови сметки, и те да се виждат при повторно отваряне.

Добави отговор