Фактура покупка на ДМА , ДДС дневник Въпрос на 512 видян

Здравейте, фирма се регистрира по ЗДДС и иска да ползва данъчен кредит за придобити ДМА преди регистрацията. Към момента ДМА са заведени с +ФЕ, без право на данъчен кредит. Как трябва да се посътпи за да осчетоводят правилно ДМА и съответно да се заведе салдо по 4531, а също така и да се включи +ФЕ в съответния дневник покупки?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-11-02 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се включат в дневника закупени активи преди регистрация по ДДС в програмата се използва документ Опис на наличните активи с тип –ОПА и файл opisDDSReg.xls.

Добави отговор