Фактура от минал месец - осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 3327 видян

Когато въвеждам фактура за разход с дата 20.11.09, през следващия данъчен период, т.е. 12.2009 и посочвам в съответното поле да влезе в дневника за 12-ти месец, тя се отразява както трябва, но с/ка 4531 ми остава със салдо в оборотната ведомост към края на 11-ти месец със сумата на ДДС-то на въпросната фактура. Как да се справя с това?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 5 - Беше ли полезен отговорът?
Преди да запомните фактурата, изтрийте сумата в осчетоводяването на 4531/401 от таблицата Счетоводни операции, която се намира вдясно, извън шаблона на фактурата. След това, си вземете същите статии, със същата сума, с документ МО, в период, в който желаете.

Добави отговор