Фактура от друг интервал Въпрос на PlaNed 1014 видян

Във фирмата се издават "компютърни" фактури, но се случва и издаване на фактура "от кочан" на който е определен друг диапазон

За съжаление, след осчетоводяване на такава фактура, автоматично фактурите вече се номерират от "новия" диапазон

Идея за решение?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-04-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъде зададен определен диапазон на номерата на фактурите:
- От меню Документи (F4) се стъпва върху конкретния шаблон на документа.
- Натиска се бутон Промени и в колона Макс.номер се въвежда номера преди този който е от фактурата от кочан.
- С избор на бутон Запиши се записват направените промени.
- По този начин номерацията ще бъде както преди да се въведат тези фактури.
user-photo
PlaNed на 2016-04-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Намерих отговора тук http://plusminus.com/bg/answers/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Добави отговор