Фактура в USD Въпрос на M_y 597 видян

Как да кача фактура в USD? Мога да кача в 301, но в 302?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-09-29 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се въведе фактура във валута е необходимо да се използват документи Фактура покупка с ТО с тип +ФЕ и файл facturap7.xls или Фактура продажба с ТО с тип –ФЕ и файл facttom7.xls.
Подробна информация за работа с документите може да бъде намерена в помощта към тях.

Добави отговор