Фактура Инвойс- Внос / Износ ПМ7 Въпрос на Плюс Минус 416 видян

Как може да се въведат Фактура Инвойс -Внос и Фактура Инвойс - Износ в Плюс Минус 7?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-18 2 - Беше ли полезен отговорът?
В Плюс Минус 7 за въвеждане на Фактура Инвойс Внос може да се използва документ Фактура покупка, а за документ Фактура Инвойс Износ – Фактура продажба като в Настройки на колоните на документите може да се добавят и други колони при необходимост.
За да се преотварят записани от Плюс Минус 6 документи Фактура Инвойс Внос и Фактура Инвойс Износ е необходимо в екрана с документите да се добавят:
Фактура Инвойс Внос – с тип +ФЕ и файл invoicep.pm
Фактура Инвойс Износ – с тип –ФИЕ и файл invoicem.pm
За да се отразят документи +ФИЕ и – ФИЕ в дневниците е необходимо в Сервиз / Настройки / Счетоводство - в поле Дневник на покупките да се добави тип +ФИЕ, а в поле дневник на продажбите тип -ФИЕ

Добави отговор