ФАКТУРА ЗА ЛИЗИНГ Въпрос на katerina.zaharieva 1351 видян

Във фактурата от лизингодателя са посочени вноска  и лихва. Как да отразя фактурата за покупка, така че да се осчетоводят и главницата, и лихвата.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-13 3 - Беше ли полезен отговорът?
Фактурата може да се осчетоводи по следния начин:
- Последователно на отделни редове се избират аналитичностите за главницата и лихвата;
- В таблицата със Счетоводни операции (клавиш F9) ръчно се променят счетоводните сметки;
- Ако във фактурата не се начислява ДДС от падащото меню Тип на сделката се избира Без право на ДК.
Подробна информация за отчитане на лизинг може да бъде намерена в раздел Блог: Лизинг – цел, видове (СС17).

Добави отговор