Удържане на данък по конкретна аналитична партида Въпрос на Mancheva 110 видян

Здравейте! Трябва да начисля данък при източника по конкретна аналитична партида. Например дължа 100 лв на ЧЮЛ, удържам 10% и така задължението към него става 90. Опитах с МО и контировка 401/4541, но сумата на задължението си остава 100, а начисленият данък се отразява само по синтетичните сметки. Какъв е документът, с който следва да начисля този вид данък и съответно да се намали задължението към доставчика?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-03-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
При въвеждане на документ МО към сметка 401 трябва да се посочи аналитичността на доставчика.
user-photo
Mancheva на 2020-03-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да, но искам да го обвържа и с конкретен документ, издаден от този доставчик.
Например:
* invoice 1 - 100 лв - 5% данък при източника/ остатък по този документ - 95 лв
* invoice 2 - 200 лв - 5% данък при източника/ остатък по този документ - 190 лв
* invoice 3 - 300 лв - 5% данък при източника/ остатък по този документ - 285 лв

В момента имам общо задължение към доставчика 570 лв /т.е. с приспаднат данък при източника/, а по всеки един от документите не успявам да отразя намалението.
user-photo
Плюс Минус на 2020-03-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да се обвържат документите от Операции / Обвързване на платежни документи.

Добави отговор