Удръжка 15% от брутното вънаграждение Въпрос на Desi 1090 видян

Здравейте,

Имам служител, на когото  и е наложена пробационна мярка " поправителен труд" за 1 година.

Трябва всеки месец да му се удържа 15% от брутното трудово възнаграждение.

Как и къде да въведа тази удръжка в Плюс минус?

 

Прекрасен ден!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-04-16 2 - Беше ли полезен отговорът?
Посочената удръжка може да се въведе в ПЛЮС МИНУС по следния начин:

ВАРИАНТ 1: В екран Заплати може да се избере перо от раздел „Удръжки“, в което ще се записва удръжката – например перо 217 Вътр.удръжки. В това перо се въвежда сумата на удръжката за съответния месец.

ВАРИАНТ 2: Чрез записване на постоянно разплащателно перо. Изпълняват се следните стъпки:
1.От екран Персонал, в Постоянни разплащателни пера се кликва 2 пъти. Отваря се таблица за избор на перо.
2.Избира се перо, в което ще се записва удръжката – например перо 217 Вътр.удръжки. Кликва се два пъти върху това перо и по този начин то се вмъква в таблицата.
3.В колона Сума се въвежда сумата, която трябва да се удържи.
4.В екран Персонал, се дава бутон „Запиши“.
За уточняване кои пера се включват в брутното трудово възнаграждение на лицето и въвеждане на подходяща формула спрямо това, моля, свържете се с обслужващия Ви офис.

Добави отговор