Удостоверени приложение 10 Въпрос на lliillii18 446 видян

При подаване на Удостоверение Приложение 10 за раздел II - Променени обстоятелства ми дава следната грешка при тест на файла в сайта на НОИ - 10430 При документа за промяна в обстоятелствата липсва основен документ [Bulstat, EGN, FlagEGN, TypeOfBenefit, DateFromRequest, CodeOperation].  Всички данни на фирмата и на лицето за което продавам Удостоверението са попълнени. От новата програма за същото лице подадох Данни за раздел I - Удостоверени обстоятелства и нямаше проблем.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
Когато се подава Промяна в обстоятелствата, е необходимо да се преотвори вече подаденото приложение и в него да се попълни раздел 2.
Посочената грешка се извежда, когато в подаваното приложение има разминаване от вече подаденото приложение в: БУЛСТАТ, ЕГН на лицето, Вид на личния идентификатор,Вид и основание на обезщетението, Начална дата за изплащане на обезщетението, Код на операция -представяне/корекция/заличаване.
За допълнително информация, моля, свържете се със съответната институция.

Добави отговор