Удостоверение и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ Въпрос на Плюс Минус 683 видян

Защо в документ Удостоверение не се извежда сумата на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-10-10 1 - Беше ли полезен отговорът?
Преди да се изведе документ Удостоверение е необходимо да бъдат направени следните настройки:
- Стъпва се върху името на лицето в дървото с персонала;
- Избира се меню Документи / Удостоверение или бързия бутон УД;
- От падащото меню Брутен доход след 12.2006: се избира ФРЗ+119+120+122+124+125-13-19;
- Маркира се Обединяване информация за избраното ЕГН;
- От бутон Изведи се извежда справката.

Добави отговор