Удостоверение доход самоосигуряващо се лице детски надбавки Въпрос на 2783 видян

При генериране на удостоверение за дохода на СОЛ, нужно за подаване в АСП за получаване на детски надбавки, излизат само нули и не се извежда осиг.доход на лицето, нито обезщетенията за временна нетрудоспособност. Какво би следвало да се направи, за да се изведе удостоверение с необходимите  за целта данни?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-08-16 2 - Беше ли полезен отговорът?
В документ Удостоверение не се извежда сума в к. 2 Изплатен брутен доход за СОЛ, когато лицето не полага личен труд (няма основна работна заплата в картона) и, когато лицето е в пълен месец отсъствие. Данните за тази колона на документа се взимат от перо Всичко ФРЗ в Операции/Заплати.
Ако лицето не полага личен труд във фирмата е необходимо преди да се изведе справката в поле Брутен доход след 12.2006: да се посочи Доп.параметри и в поле Допълнителни параметри: да се въведе ОД.
За да се изведе сума на обезщетение за неработоспособност, в поле Обезщетения за временна неработоспособност се добавя номера на съответното перо от Операции/Заплати. След това удостоверението трябва отново да се изведе с бутон Изведи. Повече информация може да получите в помощта към документа (бутон Помощ)

Добави отговор