Увеличена стойност на ДМА Въпрос на Яна Янева 594 видян

Здравейте,

имаме увеличаване на стойността на ДМА /тов.автомобил/ след ремонт. Как трябва да се отрази в картона на актива-счетоводни и данъчни амортизации?

Благодаря!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-12-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
При увеличение на стойността на актив в следствие на направени последващи разходи е необходимо:
За да се отрази промяната в САП:
1. Да се начислят счетоводни амортизации до месеца на промяна на стойността на актива.
2. В поле Стойност ръчно да се запише увеличената амортизационната стойност на актива като по този начин в Счетоводния амортизационен план ще се увеличи и неговата балансовата стойност.

За да се отрази промяната в ДАП:
1.В поле Месец на промяна (формат уууумм) трябва да се попълни месецът, през който е извършeно увеличението на актива, в поле Ст-ст на промяната – сумата с която се увеличава стойността на актива.
2. В поле Данъчна амортизируема стойност се въвежда стойността увеличена с подобренията. По този начин данъчната амортизация за годината ще се преизчисли спрямо увеличената стойност.

Добави отговор