Уведомление чл.62 Въпрос на anita_stz 2146 видян

Подадено е уведомление по чл.62 на 25.02.2015 на основание 01. След изтичане на срока от 3 дена сме информирани, от  работника че има вече основен трудов договор при друг работодател и там е в неплатен отпуск. Трябва да подам ново с код заличаване и още едно  редовно уведомление на основание 11. Трябва ли да искам разрешение от Инспекцията по труда?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-03-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Не се коригират с код корекция – 1 данните, попълнени в точки:
2 - Тип на документа
3 - ЕИК по БУЛСТАТ
4 - ЕГН/ЛНЧ/
8 - Основание на договора
10 - Дата на сключване
От което следва, че в този случай първо се подава уведомление с попълнен код за заличаване - 2. При заличаване на подадено преди това уведомление задължително се попълват точки 2,3,4,8 и 10
За повече информация:
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Добави отговор