УП-2 и работно време, различно от законоустановеното Въпрос на Плюс Минус 1378 видян

Имам служител, който е работил на няколко различни длъжности във фирмата. Работил е и на 4 часа. Като изведа УП-2, се отделят периодите на различните длъжности,  но за времето, в което е бил на 4 часа, ми се попълва осигурителен доход колкото на 8 часа, а трябва да е половината. Къде греша?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-07-21 2 - Беше ли полезен отговорът?
Преди извеждане трябва да поставите отметката "Лицето е работило на работно време различно от законоустановеното". Появява се таблица, в която са посочени периодите и длъжностите, на които лицето е работило. Важно условие за вярното извеждане на справката е, в програмата да са записани всички трудови договори и допълнителни споразумения за промяна на длъжността и заплатата на служителя. В противен случай няма да се отделят периодите, в които лицето е заемало различни длъжности, и ще трябва да ги добавите ръчно в таблицата.
За периода, в който е бил на 4 часа, попълнете законоустановено време 8 часа, отработено 4часа. По този начин, осигурителният доход за периода ще бъде преизчислен според отработените часове.

Добави отговор