Трудоустроен служител и освобождаване без предизвестие Въпрос на МТСП 2361 видян

На трудоустроено лице му се предлага друга длъжност, подходяща за него, която то отказа, след което лицето е освободено без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1, т. 5 от КТ. Дължи ли му се някакво обезщетение?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2012-07-10 9 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване. В този случай работодателят не дължи парично обезщетение. Следва да имате предвид, че при спор дали мястото е подходящо за трудоустроеното лице, се произнасят здравните органи. Лицето има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.

Добави отговор