Трудов стаж Въпрос на Gabi 619 видян

Здравейте, в графата "до месец" в картона на работника, кой месец е редно да показва програмата, когато обработваме заплатите например за месец септември.2017г и откъде програмата черпи информацията за тази графа. Имам чувството, че нещо не е наред с начисляването на професионалния стаж и това идва именно от месеца, който ме програмата ми дава в тази графа

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-10-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
Данните в поле до месец се попълват автоматично след автоматично начисляване на заплатите и положителен отговор на въпроса дали да бъде начислен труд и професионален стаж за месеца или от меню Операции / Изчисляване на стаж.
Месеца в поле трябва да е равен за всички служители. Ако има разминаване моля, свържете се с обслужващият Ви офис за разрешаване на проблема.
user-photo
Gabi на 2017-10-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
Не, няма разминаване, за всички служители е еднакъв. Когато обработвам заплатите за м.09.2017 в графата ми показва до 09.2017. така ли трябва да бъде или до 08.2017
user-photo
Плюс Минус на 2017-10-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
Извежда се месеца към който е начислен стажа. Във Вашият случай трябва да е 201709.

Добави отговор