Трудов договор по чл.114а от КТ Въпрос на 472 видян

Здравейте! Имам представени еднодневни тридови д-ри без попълнени данни-без ЕГН-та, адреси и т.н., само имена. Как мога да подам осигурителните декларации така? Управителят казва, че не може да намери данните.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-05-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се формира Декларация обр. 1 от програмата за лица, които са на ТД по чл. 114а от КТ, е необходимо:
- Да се стздаде картон на служителя с вид осигурен 97.
- В екран Заплати да се добави работен ден.
- Да се формира Декларация обр. 1 от Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 / Декларация обр. 1.
Допълнително информация за въвеждане и работа с вид осигурен 97 може да откриете в раздел Блог / Въвеждане на Трудов договор по чл. 114а в Плюс Минус и отново в раздел Блог / Особености при подаване на декларация 1 и 6. Формиране на платежни нареждания за лицата по чл. 4 ал. 10 от КСО (вид осигурен 97).
user-photo
на 2019-05-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Въпроса е как да попълня картона без егн-та. Пробвах да пиша 9-ки, не става. Друг начин кма ли?
user-photo
Плюс Минус на 2019-05-22 2 - Беше ли полезен отговорът?
В Декларация обр. 1 е задължително да бъде попълнено ЕГН/ ЛНЧ / Служебен номер от НАП на лицето.
В програмата не може да бъде добавен картон на служител без попълнено ЕГН.

Добави отговор