Трудов договор Въпрос на 160057269 2365 видян

Как мога да редактирам шаблона на Трудов договор по новата версия.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2013-10-18 8 - Беше ли полезен отговорът?
С новия вид на документ Трудов договор се дава възможност не само всеки потребител сам да редактира шаблона му, но и да се създават повече от един шаблони. Например може да се направят различни шаблони на Трудов договор, в зависимост мястото на изпълнение /различни обекти с различни адреси/ или в зависимост от допълнителните възнаграждения. Това се прави с опцията Документи/Редактор на документи. Подробно описание на начина на работа е описан в помощната информация към документа.
Новата бланка на Трудовия договор включва всички задължителни елементи, които изисква Инспекцията по труда. Ето защо при печат тоѝ може да излезе на две страници. Как може да настроим печата да се осъществява на една страница.:
1. Натискаме бутон Печат от екрана на документа
2. Появява се Print Preview
3. Избираме иконката за настроѝка на страницата Page Setup /сиво колелце горе в ляво/
4. Прoменяме стоѝностите на Margins и натискаме бутон ОК
Направена веднъж настроѝката по този начин ще се използва винаги при печат на Трудовия договор за всички фирми в базата.

Добави отговор