ТРУДОВ ДОГОВОР В ПМ7 - липсващи данни Въпрос на mtv_consulting 289 видян

При въвеждане на трудов договор в ПМ7 на екран и при повторно отваряне на документа се зареждат всички въведени данни по трудовият договор от картона и ръчно въведените. Проблем има при разпечатването на договора. Не се разпечатват заплатата и периодичността на изплащане на възнаграждението (всички данни по т.1 след кода на икономическата дейност)

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-11-07 0 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да се изтегли отново програмата от получените по имейл линкове и да се инсталира в същата папка.
user-photo
mtv_consulting на 2019-11-07 0 - Беше ли полезен отговорът?
Инсталирах програмата отново едновременно за всички работни места и сървъра. Дата на сървъра 03,11,2019, на раб. места 05,11,2019. Данните на договора се появиха, но договора сега излиза на 3 листа, вместо на 1, като на 2 и 3 страница изписва по няколко реда в горната част на листа (последните редове от договора)

Добави отговор