ТД / трудов договор/ и сключване на ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2017 видян

Работя като счетоводител на трудов договор - 8 часов работен ден. Предлагат ми да водя счетоводството на малка фирма, нерегистрирана по ДДС. Ще работя вкъщи с мои материали и когато имам време. Фирмата перодично ще ми носи документите си. Въпрос: Мога ли да сключа граждански договор с фирмата ?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-07-25 10 - Беше ли полезен отговорът?
Гражданските договори се сключват по реда на ЗЗД, за тях трудовото законодателство не се прилага. Нормативните актове по трудово законодателство, не съдържат забрана за лице, което има трудово правоотношение да сключва граждански договори.

Добави отговор