ТД /трудов договор/ и допълнителен ТД или ГД /граждански договор/ Въпрос на МТСП 2429 видян

1.Работя в фирма на постоянен трудов договор на 8ч. работен ден.Предлагат ми допълнителна работа на 4ч. в друга фирма,която иска да ме назначи на ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР. Моля,посъветвайте ме дали да започна на ТРУДОВ или на ГРАЖДАНСКИ в втората и ако започна на граждански договор,имам ли право на болнични и трябва ли в края на годината да подавам декларация и да плащам осигуровки.

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-07-25 13 - Беше ли полезен отговорът?
Гражданският договор няма фиксирано работно време, защото той се сключва за извършване на услуга. Ако в самия граждански договор е посочено работно време, това не е корктно и би могло да се приеме като скрит трудов договор. Съответно това е и едно от предимствата на гражданския договор- ако Ви се наложи някой ден да работите повече време, а друг по-малко, гражданският договор го позволява. При него се дължат осигуровки, стига да не се осигурявате върху максималния осгирутелен праг на постоянния Ви трудов договор- максимумът е 2000 лв. При положение, че Ви осигуряват на максимума ще дължите само данък. Само, че осигуровките за гражданския договор са по-малък процент върху възнаграждението Ви. Преди удържането им също така има и процент нормативно признати разходи, които се приспадат от основното възнаграждение и чак след това се начисляват осигуровки- така, че в сравнение с втори трудов договор, при сключване на граждански договор ще Ви се удържат по-малко осигуровки и данък. При граждански договор обаче не се внасят осигуровки за фонд общо заболяване и майчинсто. Това означава, че нямате право на болнични. Съответно при болнични ще Ви се изплати обезщетение само на основание брутното Ви възнаграждение на постоянния Ви трудов договор. Относно въпросът Ви за подаване на декларация- да ще трябва до 30.04. на следващата година да подадете годишна данъчна декларация в съответната териториална дирекция на НАП.

Добави отговор