Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 964 видян

Как се въвежда фактура покупка, така че разходът да се отрази в предходен месец, а ДДС да влезе в дневниците за следващия месец.

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-04-06 2 - Беше ли полезен отговорът?
1. В поле Дата се въвежда дата,в която искаме да се отразят разходите по фактурата.
2. В поле Месец (вдясно до Коментар) се въвежда месеца, в който искате да постъпи документа в Дневниците по ДДС във формат YYYYMM например 201404.
3. В поле Дата ДДС се въвежда оригиналната дата на документа.

Да се има предвид, че така въведената фактура, ще излиза в екран Oсчетоводени документи с датата, въведена в поле Дата, т.е. датата, в която се отразява разхода.

Добави отговор