Стоките не се зареждат в склада Въпрос на Плюс Минус 1561 видян

Въвеждам номенклатура в нов склад. Стоките зареждам с фактура, избирам ги от аналитични признаци. След като запомня документа, склада е празен, стоките не са се заредили.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Стоките са се заредили, но просто не ги виждате, защото екрана не се е „опреснил“. За да ги видите, трябва да натиснете клавишната комбинация Crtl+Home; Ctrl+End, за да се „опресни“ екрана. Това става само при първоначалното зареждане, за да се появят веднъж стоките в екрана на склада, след това, със всеки нов документ, който записвате, екрана автоматично ще се „опреснява“, и ще се променя номенклатурата, количества, цени и т.н.

Добави отговор