Срок на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1424 видян

Къде в бланката на трудовия договор по чл. 68 КТ се посочва до кога е срока на договора? Написвам го в поле Срок на договора, но не се записва в уведомлението по чл. 62 КТ, което подавам към НАП

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 2 - Беше ли полезен отговорът?
Срокът на договора се посочва в полето До дата, което се намира вдясно от Срок на договора във формат дд.мм.гггг

Добави отговор