Срокове за подаване на Декларация Образец 6 Въпрос на Плюс Минус 1853 видян

 

Какви са сроковете за подаване на декларация обр. 6 съгласно новите разпоредби на Наредба H-8?

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-01-22 9 - Беше ли полезен отговорът?
1. Д6 за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС – едновременно с подаването на Декларация образец 1
2. Д6 за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ- в срок от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 ЗДДФЛ
3. Д6 за данъка по чл. 49, ал.5 ЗДДФЛ- в срок до 25 февруари на следващата година

Добави отговор