Сравнение между салдо по см.304 и група Стоки Въпрос на Плюс Минус 1498 видян

Имам неравнение между салдото по сметка 304 и аналитична оборотна ведомост за група стоки. Има ли как да проверя откъде идва?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-01-25 15 - Беше ли полезен отговорът?
Има много начини за търсене на подобно неравнение. Възможно е сметка 304 да е използвана с аналитичност от група, различна от Стоки, или да е ползвана без аналитичност. За целта можете да използвате справката Проверка на счетоводни операции, която се стартира от меню Операции. В нея можете "обвържете" сметка 304 с група Стоки от АП, и при пускане на проверката ще бъдат изведени всички операции, при които 304 е ползвана с друга аналитичност или без аналитичност.
Отделно, можете да изведете синтетична оборотна ведомост за тази сметка, и като кликнете с мишката в колона Код, ще се появи екран, от който можете да стартирате Отчет по журнала на операциите, Аналитична или оборотна за избраната сметка.

Добави отговор