Спeциално облекло - санкции при неизползване Въпрос на МТСП 1456 видян

 

В предприятието има специално облекло и каски, които работниците не носят, макар че им са раздадени и са преминали от инструктаж. Може ли ръководителят на обекта да не ги допусне до работа и да не им плати за това време заплати, докато не започнат да използват личните си предпазни средства?

 

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
Разпоредбите на Кодекса на труда и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд гласят, че работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни, а работниците и служителите са длъжни да използуват правилно, съгласно инструкциите, предоставените им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло.

За нарушения на трудовата дисциплина, в това число, неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят може да налага предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания – забележка, предупреждение за уволнение, уволнение (чл. 186, 187 и 188 от КТ).

Съгласно Кодекса на труда, глобата е вид административно наказание, и се налага от съответния контролен орган, а не от работодателя.

Добави отговор