Справка продажби или надценка Въпрос на PF89 1085 видян

Има ли възможност от модул склад или модул счетоводство да се извади справка, която да има следните параметри:

1. Вид стока, 2. Постъпило количество 3. Стойностна постъпилото количество 4. Продадено количество 5. Продажна стойност на продаденото количество

Искам да мога да сметна средно това продадено количество колко приходи ми е донесло и следователно надценката като % за цялото количество, защото продажната цена не е заложена и да е еднаква,а е променя ежедневно.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-09-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
Справката може да бъде направена от модул Склад от меню Справки / Движение на стока или Движение на всички стоки.
За да се изведат коректни данни е необходимо във всички документи свързани с покупката / продажбата на стоката да е посочен обект.
user-photo
PF89 на 2016-09-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
С тази справка ми излизат данни за постъпило и продадено количество по доставни цени, а на мен ми трябва за постъпило по доставни и продадено по продажни, за да мога да си сметна разликата, печалбата и оттам % надценка, който се получава. Нещо друго да ми предложите?
user-photo
Плюс Минус на 2016-09-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да се използва справката Движение на всички стоки. В колона Доставки ще се изведе постъпилото количество по доставна цена, а в колона Продажби продаденото количество по продажна цена. Ако се сложи отметка Извеждане на продажбите по СР.ЦЕНА в колона Продажби ще се изведе продаденото количество по средна цена.

Добави отговор