Справка по чл. 73, ал. 6 - обединяване на картони на служител Въпрос на 365 видян

Здравейте,имам служител с 2 картона поради промяна на длъжността и заплатата през годината. При извеждане на декл. 73/6 извежда 2 отделни справки за това ЕГН. Мога да ги обединя ръчно, но как да изтрия другата обединена справка. Експортва се само в pdf.

 

 

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ако служителят е клониран, данните автоматично се обединяват на един ред в справката.
Ще бъде обмислено предложението за обединяване на данните по ЕГН.
Може да изведете справката с Извеждане за: Служител, за да бъде само единият картон.
user-photo
на 2020-01-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
Според Вас трябва да пусна поотделно тези справки към НАП на 187 бр. служителя , за да премахна втората справка за едно и също ЕГН.
user-photo
Плюс Минус на 2020-01-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да посочите вашите контакти или да се свържете с обслужващия Ви офис, за предлагане на алтернативни решения на проблема.
user-photo
на 2020-01-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
Отхвърлиха справката поради дублиране на данни за едно и също ЕГН.
Подадената от Вас „Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения" е отхвърлена, тъй като:
Има дублирани данни за Тип идентификатор 0 Идентификатор 7104******.
Трябва да има обединяване по ЕГН и то вкратки срокове, тъй като имам 7 дни да преставя новата справка.Утре ще се опитам да се свържа с Ваш офис за уточняване.

Добави отговор