Справка отпуски Въпрос на Katya 1039 видян

Как мога да извадя в таблица актуални данни за (остатък от минали години дни отпуск+полагаем за настоящата -ползван през годината) към всеки момент ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-08 3 - Беше ли полезен отговорът?
Справка за използвания полагаем отпуск може да се изведе от: Справки/Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд/Полагаем отпуск.
Необходимо е да се изведе дясната страна на справката - Справка за използван полагаем отпуск.
За да бъдат коректни изведените данни е необходимо полагаемият отпуск да е зареден в началото на всяка година, а в края на годината остатъкът да се прехвърли за следващата календарна година.
Повече информация за работа със справката може да откриете в помощта към нея.

Добави отговор