Справка използван полагаем отпуск Въпрос на katedy 661 видян

Здравейте, при изваждане на справката трябва ли да се попълват посочените проценти ДОО, ТЗПБ и ЗОВ и за чия сметка са - работодател или работник?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
Тези полета са използват с цел да се проследи бъдещия разход на работодателя при използването на платения отпуск. В полетата се въвежда процента за сметка на работодател.
Повече информация за работа със справката може да бъде намерена в помощта към нея.

Добави отговор