Справка за изплатени суми на лице с няколко картона в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1042 видян

Имаме служител с няколко картона в ТРЗ-напускал е и след това е назначаван отново, изплащано му е обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ,   което е заведено на нов картон. Мога ли да извадя справка за изплатените суми на това лице, но обобщено за всички картони, а не за всеки поотделно?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-07-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да. В справките Изплатени суми по избрани пера, Доход болничен, Удостоверение, Изплатени суми през годината е добавена възможност за извеждане на обобщени данни по ЕГН. В случая лицето е въведено няколко пъти, с разлика в изписването на името. Има възможност сумите по отделните картони с един и същ ЕГН да се съберат, за да формират обща справка, а не да се пускат за всеки картон поотделно. Подробно описание на обобщаването на данните можете да получите от помощната информация към справките

Добави отговор