Справка задължения на партньорите Въпрос на 266 видян

Справката изобщо не функционира!

Моля да я оправите спешно!

В журнала на документите фактурите стоят платени - както е редно. Банковите бордера също са налични и показват по кои документи са плащанията, но справката за задълженията показва, че има само по една платена фактура от контрагент, което не е коректно.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-12-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Посоченият проблем не може да бъде постигнат в последната версия от 06.12.2019 г.
В меню Помощ / За програмата може да проверите версията, с която работите. Ако не отговаря на посочената, е необходимо от линковете, които сте получили по имейл да изтеглите версията и да инсталирате в същата папка.
ВАЖНО! Ако се работи в мрежа, е задължително да се актуализира и сървъра.
Ако все още възниква проблемът, моля, свържете се с обслужващия Ви офис.

Добави отговор