Справка в края на годината Въпрос на Katya 545 видян

В края на всяка година трябва да се извежда справка за наличния персонал с определени данни.Когато към 01.01. се променя заплатата и се клонират служителите, при създаването на справката за наличния към 31.12 персонал излиза датата на клонирането, т.е. началната дата на назначаване не се вижда.Какви настройки трябва да се направят в справката, за да излизат данните?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-02-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващия Ви офис.

Добави отговор