Смяна на име на доставчик Въпрос на DimanaP 1626 видян

Един наш доставчик си е сменил името.Адрес,булстат -всичко си е същото.С този наш доставчик всички плащания са по банкова сметка и непрекъснато правим справки и засечки.Как да сменя името на доставчика,така че пак да мога да си правя справки за него примерно от началото на годината до сега-общо ,независимо от смяната на името му.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-11-30 3 - Беше ли полезен отговорът?
Новото име на доставчика се въвежда като нов аналитичен признак.
Във всички справки има възможност да бъдат изведени за един, няколко или за всички контрагенти.
Например:
- От Отчети се стартира Справка по видове плащания.
- Задава се необходимия период и в поле тип се посочва +ФЕ.
- В поле Партньор се избират старото и новото име на доставчика.
- С избор на бутон Изведи се извеждат всички документи издадени от доставчика. Ако е необходимо справката може да се експортира в Excel и да се филтрират само документите с вид плащане По сметка.
user-photo
DimanaP на 2015-11-30 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря за отговора,обаче като посоча единия доставчик и после другия,то първия се изтрива.Т.е справката не се извежда и за двамата доставчици едновременно.Има ли още нещо,което трябва да направя за да изведа справката за двамата доставчици?
user-photo
Плюс Минус на 2015-11-30 3 - Беше ли полезен отговорът?
За да се маркира повече от един доставчик:
- До празното поле след Партньор се натиска зеленото плюсче.
- Отваря се екран с Аналитични признаци и с двукратно щракване на мишката последователно се стъпва върху имената на доставчика.
- Натиска се бутон Избор и избраните аналитичности се записват в поле Партньор.

Добави отговор