Сметка за изплатени суми и липсващи осигуровки Въпрос на Плюс Минус 835 видян

Попълвам сметка за изплатени суми на едно лице. Програмата не начислява осигуровки, освен здравна осигуровки. Начислява и данък. Защо?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
В картона на лицето е отбелязана отметка „Хонорар“. При поставена отметка, програмата поставя автоматично 40% нормативно признати разходи, и начислява само ЗО. Махнете отметката, и ще бъдат начислени 25% НПР и всички дължими осигуровки и ДОД.

Добави отговор