Сметка за изплатени суми без данни за осигуряване и осчетоводяване Въпрос на Плюс Минус 2018 видян

Искам да запиша и да разпечатам сметка за изплатени суми на едно лице, но данните от нея да не постъпват в Декларация 1 и Декларация 6, а както и в осчетоводяването на заплатите. Има ли как да стане това?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-08-10 4 - Беше ли полезен отговорът?
Да, има. Поставете отметката Запис само като документ без данни за осигуряване. По този начин сметката за изплатени суми ще се запише, но данните от нея няма да постъпят в Декларации 1 и 6, а както и в осчетоводяването

Добави отговор