Служител на пробация Въпрос на Плюс Минус 1033 видян

Имам лице, което е на пробация. Как да попълня картона му?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 3 - Беше ли полезен отговорът?
Въвеждането на данните в картона за лицата на пробация не се различава от това на останалите. Особеното, е че за периода, зиею който трае тази пробация не се начислява трудов стаж. Затова трябва в екран Заплати да изберете бутон Отсъствия и да въведете за съответния период отсъствие на код 42 Период на пробация без тр.стаж. При въвеждане на друг вид отсъствие - за временна нетрудоспособност, отпуск и др., програмата прави изключение и няма проверка за преплитане на интервалите на отсъствията.

Добави отговор