Служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ и непопълнена част II Въпрос на Плюс Минус 976 видян

Извеждам служебната бележка за доход по чл. 45 ЗДДФЛ за едно лице, което е напуснало, и установявам, че част II е празна. Защо?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
По указания на НАП, част II се попълва от работодател, който към 31.12. на съответната година е работодател по основно трудово правоотношение. Т.е. ако лицето е напуснало, част II не се попълва.

Добави отговор