Склад - справка движение на стоки Въпрос на olympos 1030 видян

Здравейте! Искам да попитам - защо, когато извеждам справката движение на стока в модул Склад стандарт - избирайки клиент за да видя крайно количество налично на този клиент - програмата не чете и не извежда доставката на конкретната стока, като начално количество, а сумира само продажбата и извежда крайно количество само с нея/продажбата/ - в конкретния случай винаги на минус?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-03-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
При избран клиент в поле Партньор справката се извежда само с данни от документи с този партньор. В случая той е клиент (т.е. документите са за продажба) и затова се извеждат количествата със знак минус.
Справка за общото количество по документи за този клиент може да се изведе от меню Справки / Документи подробно.

Добави отговор