Складова разписка Въпрос на Плюс Минус 1182 видян

Защо при избор на стока в Складова разписка отстрани на реда се извежда СЦ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-08-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Тази грешка се извежда в случай че за избраната стока няма въведена средна цена в модул Склад. Тъй като в Плюс Минус материалните запаси се изписват по метода на Среднопретеглената стойност е необходимо всички артикули в склада/ в екран аналитични признаци да имат въведена средна цена.

Добави отговор