СУПТО ли е Плюс Минус? Въпрос на DimanaP 1168 видян

Работя с програмата Плюс Минус,като осчетоводявам фактурите на клиентите ми ,които ми носят техни-написани на ръка или от техни програми фактури.те си издават касови бележки в техните си офиси.

В моя офис имам касов апарат и издавам касови бележки на моите клиенти,когато ми плащат.Счетоводството на моята фирма за счетоводни услуги правя също на програмата -Плюс минус.Съответно издавам и фактурите за моите клиенти на нея.Нямам връзка между програмата и касовия ми апарат.Какво според вас се случва-имам ли СУПТО или не? Трябва ли да декларирам в НАП?Всеки тълкува нещата различно.Дайте и вашего мнение,моля.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-01-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Програмният продукт Плюс Минус е софтуер за управление на продажбите и следва да бъде свързан с фискалното устройство.
Зададените от Вас въпроси са от компетенцията на НАП.
Подробна информация относно промените в Наредба Н-18 може да бъде намерена на сайта на НАП.

Добави отговор