СКЛАД плюс минус Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 202 видян

здравейте, при корекция на въведена стока във вече въведена фактура в скрада по аналитичността с която е добавена във фактурата се отразява като текущо салдо само въведеното количество от коригираната фактура, т. е не се събират статото количество + новото, смятам, че има проблем, да не говорим, че при изписване на стоки за продажби складовите наличвности не се коригират с продадените стоки веднага трябва да се излезе от съответния документ за продажби и да се влезе отново и да се избере склад, моля дайте ми решение за създалия се проблем!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се отрази количеството от документ Фактура в склад е необходимо първо от поле Склад се избере обекта и след това в колона Име да се посочат артикулите.
Ако се преотвори Фактура от Журнал на документите и се промени количеството на артикулите, в обекта се отразява само промененото количество.

Добави отговор