Редакция на счетоводните операции по провизиране на платен отпуск Въпрос на Плюс Минус 1450 видян

Счетоводните операции по провизирането на платения годишен отпуск се записват с тип ПОТП в Осчетоводени документи. Как да се отвори документа повторно и да се променят операциите?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Стъпете на реда в Осчетоводени документи, изберете Отвори като/Мемориален ордер. Ще се отвори МО с попълнени операциите по провизирането и ще можете да ги промените.

Добави отговор