Разлика обороти сметка 302 и салдата в оборотната ведомост Въпрос на 447 видян

При работа по приключване на 2018 година, установих, че салдата и оборотите по сметка 302 не отговарят на тези в ОВ за 2017 г. След като направих справка с приключването на 2017 и разпечатките на хартия за 2017, нямаше разлика от сумите в ОВ и тези от оборотната ведомост на сметка 302. А сега се явява  доста голяма сума като разлика. На какво може да се дължи?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-01-30 0 - Беше ли полезен отговорът?
Разликата може да се е получила, ако след приключването са въвеждани операции касаещи приключения период; ако ръчно е променено началното салдо по синтетична сметка в екран Сметкоплан; ако е използвана операция за преизчисляване на количества и средни цени обхващаща приключения период.
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за разрешаване на проблема.

Добави отговор