Разлика обороти синтетична сметка и оборотна ведомост Въпрос на 717 видян

На какво се дължи разликата в оборотите на с/ка 411 на синтетично ниво и сумата, фигурираща в оборотната ведомост? Сумата на дебитните обороти на с/ка 411 е еднаква в дневник продажби и в справката на аналитично ниво, а се различава от сумата на дебитните обороти в оборотната ведомост.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-03-29 2 - Беше ли полезен отговорът?
Може да проверите дали оборотите са коректни по следния начин:
Извеждате синтетична оборотна ведомост за съответния период. С двоен клик на левия бутон на мишката върху сумата на дебитния оборот се извежда допълнителен прозорец. В него се виждат всички операции и документи, формирали общия оборот в синтетичната ведомост. Може да се експортира в ексел с бутон Експорт и да се съберат стойностите от всеки ред. Ако получената сума е различна от общата сума, която се извежда във ведомостта, е необходимо да се пусне служебна операция за преизчисление на оборотите. Задлъжително преди това се прави архив!

Ако получената сума е равна на общата сума по синтетична ведомост, може да сравнявате синтетична с аналитична ведомост, като извеждате за по-кратки периоди двете ведомости. Така може да установите от кой ден идва разликата и от кой документ или документи

Добави отговор